Enkelt, hurtigt og sikkert.

Generel info og specifikationer:

Roof It© undertagsstrammer yder en permanent og stabil fastholdelse og opstramning af undertaget, med sin væsentligt større trykflade i forhold til de eksisterende produkter. Derved undgås den slidtage på undertaget, som kan opstå ved kontakt med tagstensbindere. Desuden undgås det almindeligt kendte problem med støjgener ved bevægelse/blafring i undertaget.

 I overensstemmelse med anbefalingerne trykker og fastholder Roof It© undertagsstrammeren undertaget ned til evt. isolering i uventilerede konstruktioner, hvor der anvendes diffiusionsåbent undertag.

Roof It© undertagsstrammeren sikrer mod vandindtrængning ved afstandslisterne og giver frit afløb til tagrenden for indtrængende vand og fygesne.

Anbefales 1 til 2 stk. pr. m2 – typisk hver anden lægte

Roof It© undertagsstrammeren laves i opskummet polyethylen, hvor hver undertagsstrammer måler 40 mm i tykkelsen x 140 mm i bredden x 80 mm i højden, tilpasset efter den aktuelle afstandsliste, lægte eller tagåse dimension.

Der er taget højde for eventuelle tolerancer/svingninger i dimensionerne ved at gøre udskæringen mindre, end den mindste tolerance i de anvendte dimensioner.

     

 

Den revolutionerende undertagsstrammer

Undertagsstrammer sikrer, at undertaget ikke blafrer og forebygger dermed slidtage og støjgener

Særdeles let og hurtig at montere:

  1. Knæk en klods af arket
  2. Placer den under lægten
  3. Pres klodsen ud i siden til undertaget er opstrammet
  4. Færdig!

Det anbefales at placere klodser på minimum hver anden lægte, eller så der er en til to klodser pr. 1m2.

Leveres i pakker med 6 ark á 34 klodser pr. ark – i alt 204 klodser pr. Pakke.

Vind & vejr

Undertagsstrammer er bestandig overfor vind, vejr, UV-stråler og klarer temperatursvingninger på op imod +/- 100 grader.

Undertagsstrammeren er testet og godkendt i vindtunnel, endda i orkanstyrke på åben tagflade

Densitet på hele 25 kg/m3 sikrer, at undertagsstrammeren ikke suger vand.

Quick undertagsstrammer

Ark med 34 stk.
PK med 204 stk.
Antal PK pr. kolli/palle: 24

1. Bedre økonomi – tidsbesparende

- Ved brug af Roof It© undertagsstrammeren sparer du 2 arbejdsgange i forhold til konkurrerende produkter på markedet, svarende til ca. 2 arbejdstimer på et standard tag. Gevinsten er lavere lønomkostninger, hvilket giver et øget overskud til entreprenøren.

Prisen på Roof It© undertagsstrammeren, er tilsvarende de billigste konkurrerende produkter på markedet.

2. Sikkerhed / nemmere arbejdsgang og håndtering

- Roof It© undertagsstrammeren leveres i ét sammenhængende ark med 34 stk. Således undgås besværet med at skulle håndtere en kasse fyldt med løse enheder, værktøjsdele og tilbehør, når man vælger at bruge Roof It© undertagsstrammere.

Sikkerheden er desuden afgørende forbedret, eftersom Roof It© undertagsstrammere monteres uden nogen former for værktøj eller tilbehør. Det frigør en hånd, og sikkerheden optimeres væsentligt, når der arbejdes på taget.