Enkelt, hurtigt og sikkert.

Generel info og specifikationer:

3

Roof It© undertagsstrammer yder en permanent og stabil fastholdelse og opstramning af undertaget, med sin væsentligt større trykflade i forhold til de eksisterende produkter. Derved undgås den slidtage på undertaget, som kan opstå ved kontakt med tagstensbindere. Desuden undgås det almindeligt kendte problem med støjgener ved bevægelse/blafring i undertaget.

I overensstemmelse med anbefalingerne trykker og fastholder Roof It© undertagsstrammeren undertaget ned til evt. isolering i uventilerede konstruktioner, hvor der anvendes diffiusionsåbent undertag.

Roof It© undertagsstrammeren sikrer mod vandindtrængning ved afstandslisterne og giver frit afløb til tagrenden for indtrængende vand og fygesne.

Anbefales 1 til 2 stk. pr. m2 – typisk hver anden lægte 

Roof It© undertagsstrammeren laves i opskummet polyethylen, hvor hver undertagsstrammer måler 40 mm i tykkelsen x 140 mm i bredden x 80 mm i højden, tilpasset efter den aktuelle afstandsliste, lægte eller tagåse dimension.

Der er taget højde for eventuelle tolerancer/svingninger i dimensionerne ved at gøre udskæringen mindre, end den mindste tolerance i de anvendte dimensioner.

 

collage_produkt

1. Bedre økonomi – tidsbesparende

- Ved brug af Roof It© undertagsstrammeren sparer du 2 arbejdsgange i forhold til konkurrerende produkter på markedet, svarende til ca. 2 arbejdstimer på et standard tag. Gevinsten er lavere lønomkostninger, hvilket giver et øget overskud til entreprenøren.

Prisen på Roof It© undertagsstrammeren, er tilsvarende de billigste konkurrerende produkter på markedet.

2. Sikkerhed / nemmere arbejdsgang og håndtering

- Roof It© undertagsstrammeren leveres i ét sammenhængende ark med 34 stk. Således undgås besværet med at skulle håndtere en kasse fyldt med løse enheder, værktøjsdele og tilbehør, når man vælger at bruge Roof It© undertagsstrammere.

Sikkerheden er desuden afgørende forbedret, eftersom Roof It© undertagsstrammere monteres uden nogen former for værktøj eller tilbehør. Det frigør en hånd, og sikkerheden optimeres væsentligt, når der arbejdes på taget.